سه شنبه , ۱ اسفند ۱۳۹۶
uk_flag
تازه‌های دانا
بازدید استاندار چانگ چونک بوک کره جنوبی از حکمت سرای ایرانیان طوبی بازدید استاندار چانگ چونک بوک کره جنوبی از حکمت سرای ایرانیان طوبی
بازدید استاندار چانگ چونک بوک کره جنوبی از حکمت سرای ایرانیان طوبی
ارائه مدل خروج از سرمایه‏‌گذاری خطرپذیر با توجه به معیار ریسک پروژه ارائه مدل خروج از سرمایه‏‌گذاری خطرپذیر با توجه به معیار ریسک پروژه
ارائه مدل خروج از سرمایه‏‌گذاری خطرپذیر با توجه به معیار ریسک پروژه
افتتاح مرکز درمانی،پژوهشی و آموزشی سلامتکده طوبی با حضور وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی افتتاح مرکز درمانی،پژوهشی و آموزشی سلامتکده طوبی با حضور وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی
افتتاح مرکز درمانی،پژوهشی و آموزشی سلامتکده طوبی با حضور وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی
انتشار کتاب اصول سرمایه گذاری خطرپذیر و الگوهای حمایتی انتشار کتاب اصول سرمایه گذاری خطرپذیر و الگوهای حمایتی
انتشار کتاب اصول سرمایه گذاری خطرپذیر و الگوهای حمایتی
برگزاری کارگاه نکات کاربردی قانون جدید مالیات‌های مستقیم برگزاری کارگاه نکات کاربردی قانون جدید مالیات‌های مستقیم
برگزاری کارگاه نکات کاربردی قانون جدید مالیات‌های مستقیم
Scroll To Top