شنبه , ۲۵ آذر ۱۳۹۶
uk_flag
تازه‌های دانا
خانه » استراتژی ها و اهداف

استراتژی ها و اهداف

 استراتژی‌های هلدینگ دانا عبارتند از:

 • انتقال آخرین فناوری های روز با بهره گیری از پتانسیل های ارتباطی با سازمان های دولتی و حکومتی
 • فراهم آوری حمایت های دولتی برای نخبگان با بهره گیری از پتانسیل های ارتباطی با سازمان های دولتی و حکومتی
 • ایجاد و توسعه شبکه بین جستجوگران و حل کنندگان (نخبگان)
 • در اختیار قراردادن زیرساخت های فیزیکی و تجهیزات ساختمانی و اداری برای نخبگان
 • تقویت برند هلدینگ دانا با بهره گیری از پتانسیل های ارتباطی با سازمان های دولتی و حکومتی
 • جذب تسهیلات با بهره گیری از پتانسیل های ارتباطی با سازمان های دولتی و حکومتی
 • جلب نظر سرمایه‌گذاران جهت سرمایه‌گذاری خطر پذیر در پروژه‌های هلدینگ دانا با تکیه بر سیستم‌های ارزیابی و ارزشگذاری بومی شده
 • جبران خلاء نظام ملی نوآوری با بهره گیری از پتانسیل های ارتباطی با سازمان های دولتی و حکومتی
 • تقویت زیرساخت های توسعه فناوری و ارائه آن به نخبگان
 • رهبری شبکه ای (رهبری نرم) بازیگران نظام ملی نوآوری با توجه به ضعف موجود در این نظام
 • شناسایی، جذب و نگهداشت نخبگان داخل و خارج کشور به منظور جلوگیری از فرار ایده ها
 • طراحی فرآیندهای حقوقی، مالی و خروج از طرح‌های سرمایه‌گذاری جهت ایجاد اطمینان خاطر برای ذینفعان
 • شناسایی مسائل کلیدی دانش- محور در سطح کشور
 • ارتقاء و توسعه سیستم مدیریت منابع انسانی
 • ارتقاء آزمایشگاه ها، کارگاه ها و تجهیزات مورد نیاز
 • ارتقاء روش ها، تشکیلات و سیستم های مدیریتی سازمان
 • ارتقاء و توسعه ابزارهای مدیریت مالی
 • افزایش سهم بازار به وسیله‌ی سرمایه گذاری در حوزه های نوآورانه و فناورانه ملی و بین المللی
 • تثبیت و تقویت جایگاه هلدینگ دانا در نظام ملی نوآوری

اهداف هلدینگ دانا

بر اساس استراتژی‌های فوق، اهداف هلدینگ دانا عبارتند از:

 • افزایش اعتبارات و منابع مالی
 • افزایش درآمدهای هلدینگ دانا
 • کارایی سرمایه گذاری
 • بهبود تعامل با ذی نفعان
 • تقویت موقعیت برند
 • افزایش نقش تسهیل‌گری و واسطه گری در نظام ملی نوآوری
 • تجاری سازی ایده ها و توسعه فناوری های بومی
 • افزایش سهم هلدینگ دانا در انتقال و ایجاد فناوری های مورد نیاز
 • دسترسی سریع، ارزان و مناسب همه ی نخبگان به شبکه
 • ارتقاء سیستم برنامه ریزی و مدیریت عملکرد
 • ارتقاء سیستم مدیریت پروژه
 • ارتقاء ساختار و معماری سازمانی
 • توسعه تعاملات هلدینگ دانا با نهادهای حاکمیتی به منظور تامین منابع
 • ارتقاء توان هلدینگ دانا در ارتباط گیری با نهادهای مالی و علی الخصوص سرمایه‌گذاران خطرپذیر و جذب تسهیلات از آنان
 • افزایش توان ورود به پروژه‌های جدید، چابکی در انجام پروژه‌ها و تنوع در سبد پروژه‌ها
 • ارتقاء توان شناسایی، جذب، نگهداشت و توانمندسازی نخبگان
 • ارتقاء توان شناسایی، رهبری و برقراری ارتباط بلند مدت با بازیگران نظام ملی نوآوری
 • ارتقاء فرآیندهای حقوقی و مالکیتی
 • ارتقاء سیستم جذب، نگهداری و توسعه نیروی انسانی شایسته
 • ارتقاء زیرساخت های اطلاعاتی و دانشی
 • ارتقاء زیرساخت ها و سیستم مالی و بازاریابی

 

Scroll To Top