شنبه , ۲۵ آذر ۱۳۹۶
uk_flag
تازه‌های دانا
خانه » اخبار دانا » انجام پروژه پژوهشی “پهنه‌بندی غلظت فلزات سنگین در خاک سطحی استان مازندران” در شرکت دانا
انجام پروژه پژوهشی “پهنه‌بندی غلظت فلزات سنگین در خاک سطحی استان مازندران” در شرکت دانا

انجام پروژه پژوهشی “پهنه‌بندی غلظت فلزات سنگین در خاک سطحی استان مازندران” در شرکت دانا

چکیده‌ای از پژوهش انجام شده به شرح زیر می‌باشد:

مخاطرات زیست‌محیطی مانند آلودگی خاک به فلزات سنگین به خاطر رشد سریع جمعیت، صنعت و تخریب منابع طبیعی به عنوان یکی از پیامد‌های جهان امروزی بیش از پیش مورد توجه محققان قرار گرفته است. با توجه به عدم وجود اطلاعات کافی پیرامون وضعیت و پراکنش فلزات سنگین در خاک‌های استان مازندران، این پژوهش با هدف پهنه‌بندی تحلیل کافی مکانی و ارزیابی زیست‌محیطی غلطت کل برخی فلزات سنگین شامل مس، روی ، نیکل، سرب، کادیم و تعیین عوامل موثر بر آن‌ها با کمک تصاویر ماهواره‌ای لند ست ۷ سنجنده تی‌ام در خاک‌های بخشی از اراضی مرکزی استان مازندران با وسعتی برابر ۵۵۰۰ کیلومتر مربع اجرا گردید. بدین منظور۲۵۶ نمونه مرکب از عمق ۱۰-۰ سانتی‌متر خاک سطحی بر اساس روش نظام‌مند آشیانه‌ای برداشته شد. از این تعداد نمونه، ۱۴۸ نمونه از اراضی کشاورزی،۶۰ نمونه در مناطق شهری و۴۸ نمونه در عرصه‌های طبیعی مراتع و جنگل واقع شدند. همچین به منظور کاهش تخمین خطای میان‌یابی در تهیه نقشه‌های پیش‌بینی فلزات سنگین در خصوصیات باز تابی سطح زمین حاصل از داده‌های ماهواره‌ای به عنوان داده کمکی استفاده شد. جدیدترین اطلاعات ماهواره ای مورد نیاز۲۰۱۳/۷/۱۲ از طریق آرشیو مرکز نقشه‌برداری زمین‌شناسی ایالت متحد تهیه گردیده است. پس از آماده‌سازی نمونه‌های خاک و هضم با اسید نیتریک ۵ نرمال غلظت کل فلزات سنگین توسط دستگاه جذب اتمی تعیین شده است. عناصر سرب و روی در کاربری شهری بالاترین غلظت را داشتند، درحالیکه دو عنصر نیکل و کادمیم کمترین غلظت را در این مناطق نشان داده و احتمال می رود مواد مادری کنترل شده غلظت این عناصر در خاک باشد. عنصر مس نیز تحت تاثیر همزمان فعالیت‌های انسانی بوده و بالاترین غلظت آن در کاربری‌های شهری ، باغ، و مرتع مشاهده شد. همچنین پراکنش مکانی عنصر مس نشان داد که این عنصر به طور مشترک تحت تاثیر عوامل زمین زاد و انسان زاد در منطقه است. نتایج ارزیابی روش‌های میان‌یابی به کار رفته نشان داد روش کوکریجینگ نسبت به روش کریجینگ با استفاده از داده‌های کمکی کم هزینه از قبیل داده‌های ماهواره‌ای ، در ارتباط با پیش‌بینی پراکنش غلظت کل فلزات سنگین با کاهش خطای میان‌یابی، تخمین بهتری به دنبال داشته است. باتوجه به استاندارد آلودگی فلزات سنگین ارائه شده به وسیله سازمان محیط زیست ایران، بیشترین نگرانی تنها متوجه عنصر سرب است. به‌طوریکه حدود ۳۰ درصد از نمونه‌ها که عموما مربوط به کاربری شهری بودند، غلظتی بیش از این حد زیست‌محیطی نشان دادند.

Scroll To Top